Published Works on the Unitary Theory of the World

Kala, T., Systémy složité a zjednodušené v kontextu s unitární teorií světa, Sborník konference SYSIN 12, Systémové konflikty, FES, Univerzita Pardubice, 15.6.2012, Vydavatelství Univerzity Pardubice: Pardubice, 2013, s. 176-182. ISBN 978-80-7395-572-4. (In Czech.)

KALA, T., Systémové konflikty v kontextu s unitární teorií světa, Sborník konference SYSIN 11, Systémové konflikty, FES, Univerzita Pardubice, 15.6.2011, Vydavatelství Univerzity Pardubice: Pardubice, 2011, s.176-184. ISBN 978-80-7395-441-3.(In Czech.)

KALA,T., General Principles of the Unitary Theory of the World, International Conference on Philosophy, 1-4 June 2009, ATINER, Athens, Greece 2009.

KALA, T., Bezpečnostní aspekty lidského chování,  Sborník XL výroční konference o systémovém inženýrství SI 2008 „Systémová společnost“, Hradec králové 16.4.2008, GAUDEAMUS, 2008, s. 208-215, ISBN 978-80-7041-718-8. (In Czech.)

KALA, T., Kulturní a sociálně politické aspekty podnikání, Sborník XXXIX. konference o systémovém inženýrství SI 2007 „Systémové pojetí kultury“, Hradec králové 200, GAUDEAMUS, 2007, ISBN 978-80-7041-213-8. (In Czech.)

KALA, T., Unitary Theory of the World, Part I: General Principles, Trafford Publ., 2008, ISBN 978-1-4251-7553-5.